An Elegant Cube Swarvoski Vitrail Medium Crystal In 8Mm.

CVitrailMedium8mm

An elegant cube Swarvoski Vitrail Medium Crystal in 8mm.
Related Items