An Elegant Cube Swarvoski Vitrail Medium Crystal In 6Mm.

CVitrailMedium6mm

An elegant cube Swarvoski Vitrail Medium Crystal in 6mm.
Related Items